Automotive program

Výroba a prodej součástí zapalování a dalších elektronických podsestav automobilů představují jeden z hlavních pilířů výroby Tesla Blatná, a.s.The production and sale of ignition components and other electronic subassemblies of cars are one of the main pillars of Tesla Blatná.

autopojistka

AutopojistkyCAR Fuses

Pro potřeby automobilového průmyslu a pro trh s náhradními díly dodává TESLA BLATNÁ, a.s. široký sortiment tavných pojistek pro různé jmenovité proudy s jmenovitým napětím 32 V (58V, 80V).For the needs of the automotive industry and for the aftermarket, TESLA BLATNÁ produces wide range of fuses for various rated currents with rated voltage of 32 V (58V, 80V).

Katalogy : AUTOPOJISTKY | DRŽÁKY AUTOPOJISTEK .


Pro potřeby automobilového průmyslu a pro trh s náhradními díly dodává TESLA BLATNÁ, a.s. široký sortiment tavných pojistek pro různé jmenovité proudy s jmenovitým napětím 32 V (58V, 80V).


Typy pojistek:
Catalogues : CAR FUSES | CAR FUSES HOLDERS .


For the needs of the automotive industry and for the aftermarket, TESLA BLATNÁ produces wide range of fuses for various rated currents with rated voltage of 32 V (58V, 80V).


Fuses types:

Jako doplňkový sortiment jsou nabízeny ploché pojistky se světelnou indikací a to typy Extra MINI, MINI, ATO, MAXI. V motorových vozidlech slouží pojistky MIDI, MEGA a páskové k ochraně silových rozvodů a elektrických zařízení, ploché a válečkové pojistky jsou určeny k ochraně nízkonapěťových systémů a přístrojů. Hodnoty jmenovitého proudu jsou u pojistek vyznačeny ražením nebo potiskem a odlišnými barvami izolačního tělesa pojistky vždy pro danou hodnotu proudu. Pro trh s náhradními díly jsou pojistky dodávány v blistrovém balení nebo v balení hromadném s počtem dodaných kusů 5 až 100 dle typu pojistek.As a complementary assortment are offered flat fuses with light indication and types Extra MINI, MINI, ATO, MAXI. In motor vehicles, MIDI, MEGA and strip fuses are used to protect power distribution and electrical equipment, flat and roller fuses are designed to protect low voltage systems and devices. For fuses, the rated current values are indicated by stamping or printing and different colors of the fuse insulator body for the current value. For the aftermarket, fuses are supplied in blister packs or bulk packs with 5 to 100 pieces delivered, depending on the type of fuse.