Zákaznická elektronikaCustomer electronics

Výroba zákaznické elektroniky druhým základním pilířem výrobního programu a.s. Tesla Blatná. Díky vlastnímu vývojovému oddělení jsme schopni v příslušném segmentu výroby konkurovat na celosvětovém trhu.Production of customer electronics is the second basic pillar of the a.s. Tesla Blatná. Thanks to our own development department, we are able to compete on the global market in the relevant production segment.

BMS

Elektronické ochranyBattery protections

Výroba ochran baterií má v Tesle Blatná dlouholetou tradici. Díky zkušeným vývojářům s dlouholetou praxí jsme schopni nabídnout sofistikovaná řešení s překvapivě nízkou cenou koncového výrobku.The manufacture of battery protectors has a long tradition in Tesla Blatná. Thanks to experienced developers with years of experience, we are able to offer sophisticated solutions with a surprisingly low end product price.

Prospekt : ZÁKAZNICKÁ ELEKTRONIKA

Ochranné elektroniky disponují těmito vlastnostmi :

  • Řízení nabíjecího procesu mikroprocesorem
  • SW nastavení limitů v širokém rozsahu (přepětí, podpětí, zkrat, teplota)
  • Jednovodičová komunikace
  • Nízká spotřeba – 1mA v zapnutém stavu, <80μA v režimu standby, <1 μA ve vypnutém stavu

Leaflet : Customer electronics

Protective electronics have the following features:

  • Microprocessor Control of Charging Process
  • SW limits setting in a wide range (overvoltage, undervoltage, short circuit, temperature)
  • Single-wire communication
  • low consumption – 1mA when ON, <80μA when STANDBY, <1 μA when OFF