Download

Datové listy a katalogyDatasheets and catalogues

download

Katalogy a datové listyDatasheets and catalogues

Neváhejte se na nás kdykoli obrátit v případě, že potřebujete další informace k našim produktům.Do not hesitate to contact us at any time if you need more information about our products.

AutodílyAutomotive parts

Zapalovací cívky a kabelyIgnition coils and cables | AutožárovkyCar bulbs | AutopojistkyCar fuses | Držáky autopojistekCar fuses holders

Zákaznická elektronikaCustomer electronics

Zákaznická elektronikaCustomer electronics

Pasivní prvkyPassive components

RezistoryResistors | FotorezistoryPhotoresistors | OptronyOptrons | Optický spínačOptical switch | Odrušovací tlumivkyChokes

SenzorySensors

Pt1k - teplotaPt1k - temperature | Bi2H - vlhkostBi2H - humidity | Platforma BI2Platform BI2 | Platforma KBI2Platform KBI2 | Platforma BE3Platform BE3 | Environmentální modulEnvironmental modul

Automotive program

Díly zapalování

Automotive program

Autožárovky

Automotive program

Autopojistky

Automotive program

Držáky autopojistek

Elektronika

Zákaznická elektronika

Pasivní prvky

Rezistory

Pasivní prvky

Optočleny

Pasivní prvky

Optický spínač

Pasivní prvky

Odrušovací tlumivky

Senzory

Senzor teploty Pt1k

Senzory

Senzor vlhkosti Bi2H

Senzory

Platforma Bi2

Senzory

Platforma KBI2

Senzory

Platforma BE3

Senzory

Environmentální modul

Optický spínač