O nás

Jsme přesvědčeni, že úspěšní mohou být pouze ti, kteří rozumí celým výrobkům a systémům a nepřemýšlejí jen o dílčích krocích a jednotlivých komponentech.

Seznamte se s ryze českou firmou, která si přes všechny společenské změny zachovala svoji tvář a může Vám nabídnout kvalitu, flexibilitu i zkušenosti. Naši firmu dnes charakterizují vlastnosti, na která je každý náš zaměstnanec pyšný.


  • Středně velký podnik s efektivní strukturou řízení
  • Zkušenosti již od roku 1958
  • Výroba malých, středně velkých a velkých dávek
  • Široký standardní sortiment i zákaznická řešení
  • Vlastní vývoj a konstrukce

O nás03
O nás 01

Tesla je o lidech...

Jsme středně velká společnost s 250 zaměstnanci a 60 lety zkušeností v automobilovém a elektronickém průmyslu. Každý rok prodáváme své výrobky milionům koncových zákazníků ve více než 50 zemích světa.

  • Spolupracujeme s vysokými školami a vědeckými pracovišti
  • Aktivní zapojení všech zaměstnanců
  • Otevřená kultura firmy založená na vzájemné úctě a respektuV co věříme?

Vývoj. Věříme v inovaci jako jediný nástroj rozvoje firmy a hledíme do budoucnosti. Inovace jsou zásluhou lidí, kteří pro TESLU pracují: ti jsou skutečným motorem našeho růstu.

Výroba. Základním cílem naší společnosti je včasné dodání výrobku k plné spokojenosti zákazníka. Pouze spokojený zaměstnanec pracující v příjemném pracovním prostředí je zárukou výroby dílů v nejvyšší možné kvalitě.


Síla každé zákaznicky orientované firmy je ve spolupráci, komunikaci a partnerství. Vážíme si jeden druhého a klademe velký důraz na pozitivního týmového ducha a dodržování dohod s našimi obchodními partnery.

Hledejme společná řešení.


TESLA nabízí na jednom místě všechny výhody preferovaného dodavatele – od základního vývoje, konstrukce výrobku až po úspěšné zavedení do sériové výroby.


Vývoj

Naše společnost má připraven tým vývojářů, kteří budou analyzovat Váš požadavek a připraví pro vás optimální řešení.

Výroba

Výsledky vývoje jsou zúročeny naším personálem ve výrobě. Zní to jednoduše, ale od vývoje do výroby je potřeba mnoho kroků.

Řízení jakosti

Oddělení řízení jakosti je důležitým prvkem celého řetězce. Pracovníci oddělení zajišťují důslednou výstupní kontrolu každého výrobku.

Obchod

Starostí obchodního oddělení je nejen prodej vyrobených produktů, ale také zajištění nákupu komponent potřebných pro výrobu.

Společenská odpovědnost


Respektujeme a vážíme si všech, se kterými přicházíme do kontaktu. Mohou to být zaměstnanci firmy, obchodní partneři, orgány státní správy nebo lidé, žijící na Blatensku. Chceme být chápáni jako spolehlivý a stabilní zaměstnavatel a jako férový a odpovědný hráč ve svém okolí.

Jsme si vědomi, že náš úspěch závisí na aktivním rozvoji schopností a podpoře našich zaměstnanců, na etickém chování při naší činnosti a v neposlední řadě na úzkém sepětí s regionem, ve kterém se naše firma nachází. Jsme hrdí, že díky našemu podnikání máme příležitost podporovat celou řadu společenských, kulturních a sportovních aktivit v regionu. Nespasíme svět, ale vždy se budeme snažit podporovat zdravou a sebevědomou společnost.