Výroba

Výroba je srdcem společnosti

Výrobní proces


Společnost TESLA BLATNÁ se zaměřuje na osazování desek plošných spojů a na poskytování servisu již před zahájením sériové výroby. Obvykle vyrábíme zakázky v množství od 1 000 do 50 000 kusů. Můžete přijít s hotovým projektem nebo pouze s plány a předběžným zadáním a my přizpůsobíme proces výroby Vašemu požadavku. Jsme přesvědčeni, že náš kompletní servis Vám poskytne to správné řešení pro Vás a Váš výrobek. Vaše požadavky pro nás znamenají přizpůsobení výrobního procesu, který je tak na míru vytvořen.V závislosti na Vašem požadavku postupujeme podle několika možných scénářů.

Výrobní proces tak může být komplexní, se všemi potřebnými kroky od návrhu přes vytvoření prototypu a přechod k sériové výrobě, nebo částečný, kdy jsou stanoveny jednotlivéé kroky v závislosti na závažnosti požadované úpravy.

Požadavek zákazníka - Vývoj výrobku - Prototyp - Ověření prototypu - Ověřovací série - Sériová výroba


Úprava dodaného vzorku dle požadavků - Ověření funkčnosti nového vzorku - Ověřovací série - Sériová výroba


Převzetí výrobních podkladů od zákazníka - Posouzení oddělením TPV (Technická příprava výroby) - Sériová výroba


Naši vývojáři se přizpůsobí vašim požadavkům a připraví pro Vás možné řešení. Tento postup ale přináší úskalí v podobě navazujících ověřování a testování a realizujeme jej pouze výjimečně.


Podle závažnosti technologické změny přizpůsobíme jednotlivé kroky výrobního procesu. Může se jednat např. o mechanickou změnu výrobku, změnu funkčnosti modifikací SW nebo HW, aj. Podle závažnosti změny se stanoví další procesní kroky.


Od návrhu k sériové výrobě...Ukončení procesu...Kariéra03

Technologie související s osazováním DPS

DPS, SMD a něco navíc...

Kromě standardního SMD osazení jsou využívány další technologie, díky kterým je na konci výrobní linky k dispozici kompletní osazená a otestovaná deska plošného spoje. Následují operace, související s konečnou úpravou DPS - lakování, zalévání, konečná montáž.Osazování SMD součástek

Osazení a pájení DPS provádíme pro SMD a klasické součástky na základě dodaných vstupních dat a materiálu. Pro konkrétní zakázky zajistíme kompletní realizaci DPS pouze ze vstupních dat (návrh a výroba DPS, zajištění materiálu, zpracování DPS). Výrobní proces je kontrolován audity v rámci normy ČSN EN ISO 9001:2000. V případě zájmu zpracujeme DPS olovnatou technologií pájení.


A co si můžete dále představit pod pojmem osazení DPS ?

  • oboustranná SMT montáž, klasické osazování
  • vysokorychlostní osazování
  • přesné osazování SMT, pouzdra QFP až do rozteče vývodů 0,4 mm
  • osazování součástek rozměru 0201
  • montáž a pájení i rozměrově malých DPS
  • montáž ohebných vodičů
  • vsazování a pájení konektorů
  • bezolovnatá technologie pájení
  • kontrola a opravy osazených DPS
  • funkční testování obvodů na DPS

Osazování THT součástek

THT součástky jsou ty, jejichž vývody prochází skrz DPS (Through Hole Technology). Osazujeme zejména transformátory, tlumivky, velké kondenzátory, výkonové rezistory, polovodiče, diody LED i další součástky dle povahy výrobku.
Osazování THT součástek je kombinací práce vyškolených specialistů, strojního vybavení a efektivního návrhu DPS. Snahou při návrhu je vždy eliminovat množství THT součástek, ve výkonových aplikacích se obvykle vyhnout nelze. Komponenty jsou umisťovány s vysokou mírou soustředění a přesnosti. Všechny kroky procesu probíhají postupně, případné vady lze tak hned identifikovat. Následné pájecí procesy jsou prováděny s ohledem na zvolenou konstrukci výrobku.


Optická 3D kontrola

Po osazení každé DPS je provedena kontrola prostřednictvím optického systému AOI (Automatic Optical Inspection), který odhalí veškeré chyby, vzniklé při osazení součástek na DPS. 3D AOI technologie zvyšuje úspěšnost detekce reálných chyb s minimem falešných hlášení, zjednodušuje programování a rychlejší tvorbu samotného programu a poskytuje přesnější data pro statistickou kontrolu procesu (SPC).
3D technologie umožňuje měření v celém objemu až do úrovně voxelů.Díky tomu je inspekce nezávislá na optických parametrech kontrolovaných objektů a zajišťuje velmi vysokou stabilitu bez dalšího ladění systému.
Nalezené chyby usnadňují případnou opravu pracovníkem výroby.


Test elektrické funkce

Funkční testery vyrábíme na míru podle potřeby a zadání zákazníka. Testery prověřují výrobky na základě široké škály specifikací. Měřenými veličinami bývají úrovně napětí, velikosti proudů, výkon či elektrické vlastnosti součástek.Při prvním mezioperačním testování je prověřena funkčnost výrobku a nahrán příslušný SW.Po otestování je výrobek označen a postupuje na další operaci.Data, která jsou testery na jednotlivém výrobku změřena, se ukládají do databáze a jsou dohledatelná v naší databázi (ERP systém).
Každý náš výrobek podstupuje test VN (vysoké napětí), který prověří bezpečnost zařízení s ohledem na unikající proudy / izolační stav.
Výroba vlastních testerů je pro naše vývojáře velkou výzvou a je zúročením veškerých znalostí, které při vývoji příslušné elektroniky získali. Know-how, které výrobou vlastních testerů získáváme, je pro naši společnost skutečně velkou hodnotou.


Lakování / Zalévání / Lepení

Lakování je důležitým krokem k ochraně součástek před různými vlivy prostředí (např. před vlhkostí a prachem). Pouze kombinace nejmodernější technologie a vysoce kvalitních materiálů zajistí správnou ochranu. Lakování se provádí v závislosti na požadavku zákazníka, případně po konzultaci s ním. Je nutné vzít v úvahu, v jakém prostředí bude výrobek používán.

Zalévání a lepení jsou dvě technologie, které zajistí antivibrační ochranu součástek, ochranu proti vlhkosti, prachu, případně působení jiných agresivních látek. Pro obě operace používáme materiály nejvyšší kvality.tvt

Moderní technologie budoucnosti.

Tenkovrstvé technologie

Pomocí této technologie vyrábíme senzory a platformy, při jejichž vývoji spolupracujeme s předními ústavy a univerzitami.TESLA BLATNÁ, a.s. disponuje tenko- a tlustovrstvou technologií, která je umístěna v čistých prostorech třídy čistoty ISO 7 a 8 podle ČSN ISO 14644-1. Na pracovišti jsou k dispozici naprašovací a napařovací zařízení, fotolitografie, trimovací laser, diamantová pila na řezání korundových i křemíkových substrátů a pro tlustovrstvé aplikace je pracoviště vybaveno sítotiskem.

Naprašovacím zařízením jsme schopni naprášit kovové vrstvy Au, Pt, Ta, NiCr, Ti, W na širokou škálu substrátů od korundových, přes křemíkové až po flexibilní fólie typu Kapton. Standardní rozměry substrátů pro naprašování jsou do 10 x 10 cm.


Pomocí fotolitografie připravujeme struktury na dále zpracovatelné metodou lift-off nebo technologií ion – milling. Vybavení pracoviště umožňuje realizovat struktury s rozlišením od 5 μm. Zákaznický návrh jsme schopni graficky zpracovat dle nároků fotolitografie (výkresy pro výrobu chromových masek).


Laser je ideální pro nastavování a testování tenkovrstvých odporů, odporových matic a jiných tenkovrstvých aplikací. Laser (3 W Q-switched YAG laser na 532 nm) v navrženém meandru odpařuje tenkou vrstvu kovu, tak aby se docílilo požadované hodnoty odporu. Systém umožňuje trimovat v rozsahu 0,1 Ω-1000 M Ω.


Mokré procesy chemického leptání, galvanické zesilování zlata a niklu, vlhkostní komora.

Sítotisk je určen pro tisk vodivých a dielektrických past. Technologické vybavení umožňuje zrealizovat tisk od návrhu motivu síta až po samotnou realizaci. Zařízení umožňuje tisknout motiv s rozlišením od 50 μm dle použité pasty. Tiskneme na různé druhy keramických substrátů a fólií.


Dávkovací zařízení je určené pro přesné nanášení vodivých nebo dielektrických past. Pro senzorové aplikace slouží k nanášení a fixaci kontaktů dielektrickou pastou, zesilování kontaktních ploch vodivou pastou apod. Další možností je selektivní nanášení citlivých materiálů.


Zařízení umožňuje bodově přivařovat drátky o průměru 0,2 – 0,3 mm a délky od 10 mm do 100 mm na kovové vrstvy připravené tenkovrstvou nebo tlustovrstvou technologií.


Zařízení umožňuje bodově přivařovat drátky o průměru 0,2 – 0,3 mm a délky od 10 mm do 100 mm na kovové vrstvy připravené tenkovrstvou nebo tlustovrstvou technologií.
cwm1

Nutná technologie pro část našeho portfolia.

Navíjení

Bez této technologie se neobejde výroba výkonových rezistorů ani dalších pasivních vinutých prvků.cc02

Příprava vodičů a kabelů pro další zpracování.

Úprava kabelů

Naše výroba potřebuje dodávky kabelů a vodičů, které jsou upraveny střiháním, odizolováním, krimpováním i dalšími postupy.sv01

Podpora při přípravě konečného vzhledu výrobku.

Strojní výroba

Konstrukční návrhy | nářadí a nástroje | lisovací formy | vstřikovací formy | montáž strojních celků | klasické, poloautomatické, automatické opracování kovů | soustružení, frézování, broušení, vrtání, řezání, drátové řezání, závitování, hloubení