Koncovky zapalovacích cívek

TESLA Blatná byla první firmou, která v Evropě představila ucelený sortiment koncovek pro zapalovací cívky.


Systémy přímého zapalování jsou navrženy tak, aby účinněji distribuovaly zapalovací jiskru k palivu ve spalovacím prostoru. Zapalovací systém přivádí 30 až 60 tisíc voltů přímo na zapalovací svíčku několik tisíckrát za minutu. Spojení mezi cívkou a zapalovací svíčkou se uskutečňuje přes koncovku zapalovací cívky.

Pro naše zákazníky jsme připravili ekonomicky velmi výhodné řešení pro všechny zapalovací cívky, které mají vyměnitelné koncovky. Kvalita zapalovacích cívek se zhoršuje vlivem tepla, znečištění nebo fyzického poškození. Velmi často ale není třeba vyměnit celou zapalovací cívku a postačí, pokud bude vyměněna pouze poškozená koncovka. Majitel automobilu tak může výrazně uspořit na nákladech a současně šetří i životní prostředí.

Naše společnost je z hlediska sortimentu největším dodavatelem v Evropě. Všechny námi dodávané koncovky jsou podrobeny přísným rozměrovým, funkčním, tepelným a vibračním zkouškám.


V současné době nabízíme více než 200 různých typů koncovek pro všechny evropské i dovážené automobily.

Koncovka zapalovací cívky


  1. Tepelně odolné těsnění zabraňuje vniknutí nečistot a vlhkosti do bloku motoru.
  2. Pružné silikonové tělo koncovky zajišťuje spolehlivost a mechanickou odolnost při extrémních teplotách v prostředí motoru.
  3. Vodivá pružina vyrobená z nerezové oceli předává vysokonapěťovou jiskru ze zapalovací cívky na svíčku.
  4. Odrušovací rezistor o definované hodnotě potlačuje vysokofrekvenční rušení. Kvalitní spojení mezi rezistorem a pružinou je podmínkou pro správný přenos jiskry.

Prostředí motoru, teplo, kontaminace vodou, znečištění palivem a mazivem a poškození oděrem mohou výrazně zkrátit životnost koncovek zapalovacích cívek a mohou vyžadovat jejich výměnu. Včasná výměna zabraňuje nákladnému poškození zapalovacích cívek, snímačů, řídicích jednotek a katalyzátorů. Až budete příště měnit zapalovací svíčky motoru, vyměňte také koncovky cívek. Vyplatí se to. Koncovky v sortimentu naší firmy jsou vyráběny pouze z nejlepších materiálů.

Typy koncovek zapalovacích cívek


lp2a

CL606 + T623C + CP004

lp1a

CL561 + CP056

lp3a

CL213 + 3xCP063