Rezistory

Vyrábíme dva základní typy rezistorů : výkonové drátové a vysokoohmové.

Rezistory TESLA


V nabídce jsou tři základní řady rezistorů TESLA. Jde o rezistory drátové v hliníkovém pouzdru - řady TR31x, TR33x a TR35x, rezistory drátové tmelené - řady TR26x a TR30x a rezistory tlustovrstvé vysokoohmové - řada 3WK 608 0x . Sortiment je dále rozšířen různými variantami a modifikacemi reagujícími na zvýšené požadavky ohledně výkonového zatížení, pulzní přetížitelnosti, ohmické hodnoty, stupně krytí nebo poměru cena/výkon.


Drátové v hliníkovém pouzdru

UL-certifikované rezistory v Al pouzdru jsou vysoce výkonné drátové rezistory s krytím IP54 a vyšším.


Al rezistory

Drátové tmelené

Tyto rezistory dosahují při optimálních provozních podmínkách maximální ztrátový výkon.


Student

Vysokoohmové

Tyto ploché vysokonapěťové rezistory jsou nízkoindukční, stabilní a přesné pasivní součástky.


Pracovník

Rezistory v Al pouzdře jsou UL-certifikované vysoce výkonné drátové rezistory s krytím IP54 a vyšším. Jsou odolné proti zkratu a díky svému kompaktnímu tvaru nabízejí široké možnosti použití. Zvolená konstrukce a provedení zaručují jejich maximální impulsní stabilitu a současně vysoký jmenovitý trvalý výkon. Všechny materiály jsou nehořlavé. Na vyžádání jsou k dispozici rezistory s vlastním designem a v různých kombinacích sestav.


Konstrukce rezistoru v hliníkovém pouzdře 1. Hliníkové pouzdro zajišťuje rychlý odvod tepla z rezistoru. Pouzdro nekoroduje, není magnetické, je lehké a zároveň mechanicky odolné.
 2. Křemičitý písek s vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi vyplňuje prostor mezi odporovým vinutím, keramikou a pouzdrem. Zvyšuje mechanickou odolnost rezistoru a optimalizuje odvod tepla z těla rezistoru.
 3. Keramický nosník s vysokou mechanickou pevností, elektrickou izolací a odolností proti tepelným šokům poskytuje maximální ochranu a izolaci odporovému vinutí.
 4. Odporové vinutí s vysokou provozní teplotou a vysokou teplotou tavení zaručuje vysoké pulzní zatížení rezistoru.
 5. Hydrofobní cementová směs spolehlivě chrání vnitřní části rezistoru.
 6. Mosazná spojka zabezpečuje dokonalé spojení odporového vinutí s vývody rezistoru.
 7. Flexibilní elektrické vodiče různých typů a materiálů slouží pro spolehlivé připojení rezistorů i v náročných podmínkách.

Mechanické prvky


Hliníková pouzdra

TESLA nabízí čtyři standardní tvary hliníkových pouzder. Tato pouzdra je možné dále upravovat – zejména podle aplikace a velikosti prostoru pro zástavbu. Na pouzdrech lze vyvrtat další montážní a úchytné otvory, vyfrézovat závity a drážky popř. přinýtováním či přišroubováním dodatečného kovového krytí zvýšit stupeň ochrany vnitřní části rezistoru.

Termospínače

U výkonových rezistorů velmi záleží na teplotě. Pokud se vnitřní nebo vnější části rezistoru příliš zahřejí, může dojít k poruše. Pro průběžné monitorování teploty nabízíme možnost osadit rezistor termospínačem. Termospínač o definované teplotě může být umístěn buďto přímo v cementové zálivce anebo jako externí termposínač na hliníkovém pouzdru.

Vývody

Standardně nabízené vývody o délce 30 cm jsou vyrobeny z vysokoteplotního materiálu dimenzovaného na teplotu až 250 °C. Na výběr jsou ale i vodiče vyrobené z dalších materiálů, vodiče s nestandardními délkami a s různým druhem zakončení (kontakty, konektory, svorkovnice). Vodiče lze osadit pojistkami či dalšími konstrukčnímu prvky.


Pro dosažení maximálního odvodu tepla z rezistoru doporučujeme, aby rezistory byly správně namontovány na dostatečně velkou chladící desku. Přenos tepla lze dále zlepšit nanesením teplovodivé pasty mezi hliníkové pouzdro rezistoru a desku.

Při výběru rezistoru se zaměřte kromě elektrických parametrů také na kvalitu mechanické montáže - pouzdra, vývodů a termospínače.

Přehled vyráběných typů


Rezistory v Al pouzdře jsou UL-certifikované vysoce výkonné drátové rezistory s krytím IP54 a vyšším. Jsou odolné proti zkratu a díky svému kompaktnímu tvaru nabízejí široké možnosti použití. Zvolená konstrukce a provedení zaručují jejich maximální impulsní stabilitu a současně vysoký jmenovitý trvalý výkon. Všechny materiály jsou nehořlavé. Na vyžádání jsou k dispozici rezistory s vlastním designem a v různých kombinacích sestav.


TR311-313

 • Výkon: 100 - 150 W
 • Ohmický rozsah: 2R - 300R
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 700 - 1000 V

Datasheet

TR314-319

 • Výkon: 100 - 600 W
 • Ohmický rozsah: 1R0 - 1K2
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 1000 - 2800 V

Datasheet

TR331-336

 • Výkon: 100 - 600 W
 • Ohmický rozsah: 1R0 - 1K2
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 1000 - 2800 V

Datasheet

TR340-343

 • Výkon: 30 - 90 W
 • Ohmický rozsah: 0R7 - 160R
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 300 - 700 V

Datasheet

TR351-356

 • Výkon: 150 - 600 W
 • Ohmický rozsah: 1R3 - 1K1
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 1000 - 2000 V

Datasheet

TR351.02-356.02

 • Výkon: 150 - 600 W
 • Ohmický rozsah: 1R3 - 1K1
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 1000 - 2000 V

Datasheet

TR314.32-319.32

 • Výkon: 90 - 240 W
 • Ohmický rozsah: 1R0 - 1K2
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 1000 - 2800 V

Datasheet

XTR 319 / 355 / 356

 • Výkon: 240 - 1200 W
 • Ohmický rozsah: 3R4 - 4k8
 • Tolerance: 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 600 V

Datasheet

XTR 355A / 356A

 • Výkon: 1000 - 2400 W
 • Ohmický rozsah: 1R4 - 4k4
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 1000 - 2000 V

Datasheet

Tmelené rezistory jsou navrženy tak, aby při optimálních provozních podmínkách dosahovaly maximálního ztrátového výkonu. Výkony rezistorů se pohybují od 10 W do 4 000 W. Odporový drát je pokryt anorganickým cementem odolným vůči rozpouštědlům. Nabízená ochrana je nejen nehořlavá, ale také dostatečná pro běžné pracovní podmínky. Na vyžádání jsou k dispozici rezistory s vlastním designem a v různých kombinacích sestav.


Konstrukce tmeleného rezistoru


 1. Keramický nosník s odolností proti vysokým tepelným šokům poskytuje vynikající mechanickou pevnost.
 2. Nerezové spony odolávající korozi i v náročných vnějších podmínkách zajišťují maximální elektrický kontakt s dalšími částmi stroje či zařízení.
 3. Odporové vinutí s vysokou provozní teplotou a vysokou teplotou tavení zaručuje vysoké pulzní zatížení rezistoru.
 4. Hydrofobní nehořlavá cementová vrstva chrání odporové vinutí proti mechanickému poškození a škodlivému vlivu chemických látek.

Víte, že...


Tmelené drátové rezistory na keramickém nosiči jsou odolné proti vibracím i proti prudkým nárazům? Pro dlouhou životnost a funkčnost rezistorů je kromě jejich robustní konstrukce klíčové správné připevnění. Rezistory lze namontovat podle jejich velikosti a zástavbového prostoru horizontálně i vertikálně. Mohou být umístěny uvnitř zařízení anebo vně, opět s ohledem na jejich konstrukci a zvolený typ držáku. V případě požadavku na speciální připevnění je možné připravit řešení přesně na míru.

Elektrický kontakt mezi rezistorem a další částí zařízení je velice důležitý? Dochází obvykle k velkému proudovému zatížení a jakýkoliv přechodový odpor má vliv na oteplení prostředí. Rezistory lze připojit zejména pomoci šroubů nebo standardizovaných konektorů. Velikost a tvar vývodů jsou optimalizovány podle typu rezistoru a jeho proudové zatížitelnosti.


Strojírenství, automatizační technologie, energetika, doprava, logistika a další obory využívají ve svých zařízeních rezistory TESLA? Je mnoho dalších oborů, které nelze ani vyjmenovat.

Loužíváme různé typy vývodů, které jsou optimalizovány pro předpokládaný ztrátový výkon? oužíváme různé typy vývodů, které jsou optimalizovány pro předpokládaný ztrátový výkon? Rezistory lze připojit zejména pomoci šroubů nebo standardizovaných konektorů.

Alektrický kontakt mezi rezistorem a další částí zařízení je velice důležitý? Dochází obvykle k velkému proudovému zatížení a jakýkoliv přechodový odpor má vliv na oteplení prostředí.

Přehled vyráběných typů


Nerezové vývody zajišťují maximálně kvalitní elektrický kontakt mezi rezistorem a dalšími částmi zařízení. Rezistory lze připojit zejména pomoci šroubů nebo standardizovaných konektorů. Velikost a tvar vývodů jsou optimalizovány podle typu rezistoru a jeho proudové zatížitelnosti.


TR260-262

 • Typ: Drátový rezistor tmelený
 • Výkon: 100 - 150 W
 • Ohmický rozsah: 2R - 300R
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 700 - 1000 V

Datasheet

TR265 - TR268

 • Typ: Drátový rezistor tmelený
 • Výkon: 30 - 100 W
 • Ohmický rozsah: 1R - 68k
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 325°C
 • Max. pracovní napětí: 550 - 1400 V

Datasheet

TR301 - TR304

 • Typ: Drátový rezistor tmelený
 • Výkon: 75 - 200 W
 • Ohmický rozsah: 0R4 - 120k
 • Tolerance: 5 - 20 %
 • Max. teplota povrchu: 325°C
 • Max. pracovní napětí: 1200 - 2500 V

Datasheet

TR305 - TR308

 • Typ: Drátový rezistor tmelený
 • Výkon: 200 - 500 W
 • Ohmický rozsah: 2R - 300R
 • Tolerance: 5 - 20 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 2000 - 3000 V

Datasheet

TR309 - TR320

 • Typ: Drátový rezistor tmelený
 • Výkon: 750 - 1300 W
 • Ohmický rozsah: 3R6 - 180k
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 375°C
 • Max. pracovní napětí: 4000 - 4500 V

Datasheet

TR409 - TR420

 • Typ: Drátový výkonový rezistor z oxidovaného drátu
 • Výkon: 1500 - 2600 W
 • Ohmický rozsah: 4R7 - 2k7
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 450°C
 • Max. pracovní napětí: 4000 - 4500 V

Datasheet

xTR 30xS

 • Typ: Sestavy rezistorů s krytím IP20
 • Výkon: 400 - 3000 W
 • Ohmický rozsah: 0R4 - 1M2
 • Tolerance: 10 %
 • Max. teplota povrchu: 80°C
 • Max. pracovní napětí: 600 V

Datasheet

xTR320S

 • Typ: Sestavy rezistorů s krytím IP20
 • Výkon: 1300 - 3900 W
 • Ohmický rozsah: 2R1 - 540k
 • Tolerance: 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 600 V

Datasheet

xTR

 • Typ: Sestavy rezistorů s krytím IP20
 • Výkon: 500 - 3000 W
 • Ohmický rozsah: 0R2 - 800k
 • Tolerance: 10 %
 • Max. teplota povrchu: 250°C
 • Max. pracovní napětí: 600 V

Datasheet

TRR260 - TRR320

 • Typ: Drátový výkonový rezistor tmelený s nastavitelnou odbočkou
 • Výkon: 15 - 1300 W
 • Ohmický rozsah: 0R4 - 200k
 • Tolerance: 10 - 20 %
 • Max. teplota povrchu: 375°C
 • Max. pracovní napětí: 500 - 4500 V

Datasheet

TRS266

 • Typ: Drátový výkonový rezistor tmelený s tavnou pojistkou
 • Výkon: 40 W
 • Ohmický rozsah: 160R
 • Tolerance: 10 %
 • Max. teplota povrchu: 325°C
 • Max. pracovní napětí: 500 - 600 V

Datasheet

TR273 - TR274

 • Typ: Drátový výkonový rezistor tmelený
 • Výkon: 100 - 200 W
 • Ohmický rozsah: 350R - 3k0
 • Tolerance: 10 %
 • Max. teplota povrchu: 350°C
 • Max. pracovní napětí: 1500 - 3000 V

Datasheet

Vysokoohmové rezistory jsou ploché tlustovrstvé vysokonapěťové rezistory, které dokonale splňují všechny požadavky na nízkoindukční, stabilní a přesné pasivní součástky. Tyto rezistory lze velmi snadno osazovat na desky plošných spojů. Rezistory jsou schopny regulovat velmi vysoká napětí, zejména v měřicích zařízeních. Poskytují snadný a cenově výhodný způsob měření a regulace.


Konstrukce vysokoohmového rezistoru 1. Drátové vývody
 2. Epoxidový nátěr (volitelně)
 3. Dielektrické krytí – skelná vrstva
 4. Odporová dráha
 5. Keramika 96 % Al2O3

Rezistory nabízíme ve dvou základních provedeních s povrchovým krytím epoxidovým nátěrem anebo pouze s krytím skelnou dialektrickou vrstvou. Naše nabídka sahá od standardních výrobků až po výrobky, které byly upraveny přesně podle požadavků zákazníků.


Vysokoohmové rezistory TESLA jsou velmi odolné vůči vnějšímu prostředí. Lze je použít v izolačních olejích, SF6, silikonu i ve všech odlévacích materiálech na bázi pryskyřice.


Standardně vyráběné typyRezistor bez povrchové úpravy

3WK 680 0x L


 • Výkon: 1 - 6 W
 • Ohmický rozsah: M1 - 10G
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 40°C
 • Max. pracovní napětí: 4 - 40 kV

Rezistor s povrchovou úpravou

3WK 680 0x


 • Výkon: 1 - 6 W
 • Ohmický rozsah: M1 - 10G
 • Tolerance: 5 - 10 %
 • Max. teplota povrchu: 40°C
 • Max. pracovní napětí: 4 - 40 kV

Vlastnosti

 • Vynikající dlouhodobá stabilita
 • Vysoká odolnost proti pulzům
 • Nízká indukčnost
 • Nízká kapacita
 • Vysoce kvalitní materiály
 • Vysoká tepelná stabilita
 • Dobrá izolace
 • Ideální pro extrémní provozní podmínky

Využití

 • Vysokonapěťová měřicí zařízení
 • Napájecí zařízení
 • Zdravotnická technika
 • Laboratorní přístroje
 • Rentgenová zařízení
 • Elektrostatická zařízení
 • Inteligentní sítě Snímání / měření
 • Systémy řízení motorů
 • Přístrojová technika
 • Nabíjecí a vybíjecí rezistory kondenzátorů

Díky vlastnímu vývoji nabízíme kromě běžného výrobního programu i zákaznicky orientovaný přístup. Jsme připraveni Váš požadavek konzultovat a pomoci Vám najít optimální řešení.